مقاوم سازی به وسیله FRP-شرکت مقاوم سازی پایون ۵-۲۲۰۳۹۰۸۳|کلیپ کده

مقاوم سازی به وسیله FRP-شرکت مقاوم سازی پایون ۵-۲۲۰۳۹۰۸۳ نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
شرکت مقاوم سازی پایون
۲۲۰۳۹۰۸۳-۵ ۰۹۱۲۳۶۰۸۰۴۱
www.payon-group.com
مقاوم سازی، FRP، الیاف کامپوزیت، برش بتن، تزریق ترک، نیلینگ، میکروپایل، پایدارسازی گود، تقویت، سیم برش، کرگیری، کاتر بتن، چکش اشمیت، بهسازی لرزه ای