کلیپ مقایسه تطبیقی کلیسا سانتاماریا دلفیوره با گنبد سلطانیه

مقایسه تطبیقی کلیسا سانتاماریا دلفیوره با گنبد سلطانیه نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
-موقعیت جغرافیایی سلطانیه
-چگونگی شکل گیری سلطانیه
-اولین بناهای ایرانی در لیست میراث جهانی
-عظیم ترین بناهای تاریخی جهان
-اساس طرح گنبد سلطانیه ؟
-نقش مناره ها در گنبد سلطانیه
-وی‍‍ژگی گنبد سلطانیه
-هنرهای کاربردی در گنبد سلطانیه
-مصالح ساختمانی بنایی گنبد سلطانیه
جهت دانلود فایل به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://memaran.4kia.ir/info/7269/1/?getppsid=30

 دانلود فیلم با لینک مستقیم