ملغی شدن سند ۲۰۳۰ از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی|کلیپ کده

ملغی شدن سند ۲۰۳۰ از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ای با حضور رئیس جمهور سند ۲۰۳۰ را ملغی اعلام کرد.