منصور بهرام بیگی.نرمه نای نوازی.لاوک کورمانجی|کلیپ کده

منصور بهرام بیگی.نرمه نای نوازی.لاوک کورمانجی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
کاری بسیار زیبا و دلنشین از استاد منصور بهرام بیگی.لاوک کورمانجی موسیقی فولکلور مقامی کوردی.