منفجر شدن مین بر روی یکی از اتوموبیل های حشد الشعبی|کلیپ کده

منفجر شدن مین بر روی یکی از اتوموبیل های حشد الشعبی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
منفجر شدن مین بر روی یکی از اتوموبیل های حشد الشعبی در البعاج غرب موصل