مه زهه ر خالقی – بڵێن به یار|کلیپ کده

مه زهه ر خالقی – بڵێن به یار نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
"بڵێن به یار"
هۆنراوەی: گۆران
وتن: مه زهه ر خالقی
مێلۆدی: فۆلکلۆر
ئەرێنج: بابەک ڕادمەنش / لەندەن ۱۹۸۶
ئالبۆم: یادگارییه کان ۱۰

***
www.kurdaane.com