فیلم مودم صنعتی R2000-DualRouter با قابلیت افزونگی بدون وقفه

مودم صنعتی R2000-DualRouter با قابلیت افزونگی بدون وقفه نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
مودم صنعتی R2000 رباستل درگاهی است به عصر IOT و IOT صنعتی(IIOT). افزونگی بدون وقفه در ارتباط سلولار این مودم در کنار امکاناتی نظیر VPN، POE و پشتیبانی از ۴G/3G آن را از دیگر رقبای خود متمایز ساخته و توانسته است جایگاه مناسبی را به خود اختصاص دهد.

 دانلود فیلم با لینک مستقیم