موزیک بی کلام – امشب شب مهتابه|کلیپ کده

موزیک بی کلام – امشب شب مهتابه نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
امشب به بر منست وآن مایه ناز
یارب تو کلـــید صبحو در چاه انداز
ای روشنی صـبح به مشرق برگــــــرد
ای ظلمت شب با من بیچــــاره بساز
امشب شب مهتابه حبیبــم را میخوام
حبیبم اگـــر خوابه طبیبم را میــــــخوام

امشب به بر منست وآن مایه ناز
یارب تو کلـــید صبحو در چاه انداز
ای روشنی صـبح به مشرق برگــــــرد
ای ظلمت شب با من بیچــــاره بساز
امشب شب مهتابه حبیبــم را میخوام
حبیبم اگـــر خوابه طبیبم را میــــــخوام
امشب شب مهتابه حبیبــم را میخوام
حبیبم اگـــر خوابه طبیبم را میــــــخوام

خواب است و بیــدارش کـــنید