موزیک بی کلام – ای عشق|کلیپ کده

موزیک بی کلام – ای عشق نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
عشق به شکل پرواز پرنده ست
عشق خواب یک آهوی رمنده ست
من زائری تشنه زیر باران
عشق چشمه آبی اما کشنده ست

من می میرم از این آب مسموم
اما اون که مرده از عشق تا قیامت هر لحظه زنده ست
من می میرم از این آب مسموم
مرگ عاشق عین بودن اوج پرواز پرنده ست

تو که معنای عشقی به من معنا بده! ای یار!
دروغ این صدا را به گور قصه ها بسپار
صدا کن اسممو از عمق شب از نقب دیوار

برای زنده بودن دلیل آخرینم باش
منم من بذر فریاد خاک خوب سرزمینم باش
طلوع صادق عصیان ِ من، بیداری ام باش

عشق گذشتن از مرز وجوده
مرگ ابتدا جاده قصه بوده

م