موزیک ترکی حماسی (سرزمین توران) Turan Yurt|کلیپ کده

موزیک ترکی حماسی (سرزمین توران) Turan Yurt نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
ترکی قزاقی خیلی سخته… ترکها ساکنان ۲۷ درصد از خاکهای قاره کهن را تشکیل میدهند. اقوام تورانی با زبانهایی از شاخه ترکیک (شامل ترکمنی قزاقی آذری ترکیه ای ازبکی قرقیزی اویغوری آلتایی و غیره تشکیل شده اند) من که فقط جمله آخر رو متوجه شدم که میگه یوردوم اودور توران توران، تورانیم چه مارال ائللر… سرزمینم توران است توران با اقوام زیبایش… در کل باحاله…