موزیک حماسی و فوق العاده Strength of a thousand men|کلیپ کده

موزیک حماسی و فوق العاده Strength of a thousand men نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
اثر فوق العاده دیگری از گروه مشهور Two Steps From Hell.از این موزیک در ویدیوی " خروش مردم برای سید محرومان " استفاده شده بود.