موزیک حماسی Autobats|کلیپ کده

موزیک حماسی Autobats نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
آهنگی حماسی از ویدیو مشهور "Transformers" (تبدیل شوندگان).از این موزیک در ویدیوی " همایش حماسی تهرانی ها در مصلا " استفاده شده بود.