موزیک « مردم شهر » حامد همایون|کلیپ کده

موزیک « مردم شهر » حامد همایون نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
امشب غم دیروز و پریروز و فلان سالو فلان حالو فلان مالو که بر باد فنا رفت نخور، بخدا حسرت دیروز عذاب است