موسسه حسابداری سام محاسب ارقام (Saam group)|کلیپ کده

موسسه حسابداری سام محاسب ارقام (Saam group) نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
کاندیدا رسمی آموزش و فروش سپیدار همکاران سیستم ، ارائه
دهنده مشاور مالی و مدیریت در زمینه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
و مالیاتی ، ارائه راهکار محاسبه بهای تمام شده ، تهیه و استقرار نرم
افزار یکپارچه سازمانی می باشد.