میکس فندک تب دار شهرزاد ۲ بر روی زوتوپیا|کلیپ کده

میکس فندک تب دار شهرزاد ۲ بر روی زوتوپیا نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
ساخته شده به وسیله امیرحسین امیرپور
نویسنده ادامه زوتوپیا برای کمپانی والت دیزنی
امیرحسین امیرپور معتقد است اگر زوتوپیا جای شهرزاد به نمایش خانگی می آمد صدای محسن چاوشی بسار برای زواوپیایی ملودرام مناسب بود
Telegram.me/zootopiawriters
Instagram.com/zootopiawriter