نباید کشور و مردم را به دو دسته مخالف و موافق تقسیم کرد|کلیپ کده

نباید کشور و مردم را به دو دسته مخالف و موافق تقسیم کرد نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
رهبرانقلاب: انسجام و اتحاد ملی را باید حفظ كرد!
⛔️ نباید کشور و مردم را به دو دسته مخالف و موافق تقسیم کرد
⚠️ مثل کاری که رئیس جمهور وقت در #سال۵۹ انجام داد