نجات دختربچه ای ازچنگ داعش که دوروز کنار جنازه مادرش..|کلیپ کده

نجات دختربچه ای ازچنگ داعش که دوروز کنار جنازه مادرش.. نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
گفته می شود این ویدیو دختربچه ای است که دو روز کنار جنازه مادرش زنده مانده بود گ به وسیله نیروهای عراقی از مرگ نجات یافت.