نرم افزار جامع و یکپارچه ی حسابداری ملک|کلیپ کده

نرم افزار جامع و یکپارچه ی حسابداری ملک نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
نرم افزار حسابداری مالی، خزانه داری، اموال و دارایی های ثابت، انبارداری و حسابداری انبار، حقوق دستمزد، خرید و فروش و دستیار الکترونیک
این نرم افزار به وسیله حسابداران شرکت توسعه سیستم های کاربردی و حسابداری ملک طراحی شده است و همین امر این نرم افزار را مطلوب حسابداران و حسابرسان کرده است