نغمه قدیمی محلی هراتی نوازنده دوتار حامد دل موزیک طبله سمیع دل موزیک زیر بغلی کنعان دل موزیک Hamed dela|کلیپ کده

نغمه قدیمی محلی هراتی نوازنده دوتار حامد دل موزیک طبله سمیع دل موزیک زیر بغلی کنعان دل موزیک Hamed dela نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
تکنوازی های زیادی را از هنرمندان با عزیزان شریک خواهم ساخت امید که لذت ببرید