نماهنگ تازه پایان جهان – سعید مدرس|کلیپ کده

نماهنگ تازه پایان جهان – سعید مدرس نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
جهان همین فردا تموم میشه از بس نگفتی دوسم داری
حتما باید این روز میومد تا از غرورت دست برداری
دنیا همین فردا تموم میشه از بس که ما از هم جدا بودیم
ما چیزی از بودن نفهمیدیم چون همیشه تنها بودیم
با تو واسم امروز یک عمره همین یک روز و عاشق شو
شاید زمان اینجا توقف کرد شاید گم کرد فردا رو
با تو واسم امروز یک عمره همین یک روز و عاشق شو
شاید زمان اینجا توقف کرد شاید گم کرد فردا رو