فیلم نمایشگاه منتخب نقاشان استان آذر بایجان غربی – ارومیه

نمایشگاه منتخب نقاشان استان آذر بایجان غربی – ارومیه نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
نمایشگاه منتخب نقاشان استان آذر بایجان غربی – ارومیه
نگارخانه ارومیه
۲۴ خرداد الی ۳ تیرماه
بازدید برای عموم آزاد و رایگان است
همراه با فروش آثار هنری

 دانلود فیلم با لینک مستقیم