نیروهای طرفدار دولت سوریه عملیات پس ازحمله هوایی آمریکا|کلیپ کده

نیروهای طرفدار دولت سوریه عملیات پس ازحمله هوایی آمریکا نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
نیروهای طرفدار دولت سوریه ایران حزب الله با وجود حمله پهباد هوایی آمریکا ، همچنان کنترل مرزهای جنوبی سوریه با اردن و عراق را بدست می گیرند. آمریکا در بازکردن مرز تازه برای کمک به شورشیان مسلحین تروریست داعش و ایجاد جبهه دوم شکست خورد. نیروهای طرفدار دولت سوریه در عمل پس از حمله هوایی نیروهای امریکایی نیروهای سوریه طرفدار دولت در عمل در Alshhema، در حومه شهر جنوبی AL-TANF، پس از حمله آمریکایی