هرکجا مرز کشیدند شما پل بزنید – شفق سیه پوش|کلیپ کده

هرکجا مرز کشیدند شما پل بزنید – شفق سیه پوش نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
شعر:نجیب بارور-خواننده:شفق سیه پوش. متن شعر:هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید حرف "تهران"و"سمرقند"و"سرپل"بزنید هر که از جنگ سخن گفت بخندید بر او حرف از پنجره ی رو به تحمل بزنید نه بگویید به بت های سیاسی نه!نه!روی گور همه ی تفرقه ها گل بزنید مشتی از خاک"بخارا"و گل از"نیشابور"با هم آرید و بر مخروبه ی"کابل"بزنید دختران قفس افتاده ی"پامیر"عزیز گلی از باغ "خراسـان" به دو کاکل بزنید(ادامه در کامنت اول)