هر کجا اختلالی میبیند آتش به اختیارید.. میدون جنگ!|کلیپ کده

هر کجا اختلالی میبیند آتش به اختیارید.. میدون جنگ! نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
من به همه هسته های فکری و عملی و "جهادی" در کشور مرتبا" می گم: آتش به اختیارید