دانلود فیلم هسته دورن – استاد: مجید بهرامی

هسته دورن – استاد: مجید بهرامی نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
موسسه دانش پژوهان(مدرسه تحلیل رفتار) مجری دوره های روانشناسی تحلیل رفتار متقابل در قالب دوره هوش هیجانی ، دوره شناخت و تحلیل نمایشنامه زندگی و نیز دوره های یک ساله تحلیل رفتار میباشد.

 دانلود فیلم با لینک مستقیم