هستی تیموری (گلواژه)|کلیپ کده

هستی تیموری (گلواژه) نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
اجرای قطعه گلواژه به وسیله هستی تیموری (هنرجوی استاد بهبهانی در آموزشگاه موسیقی هنرپارسه)