هفته جهانی محیط زیست|کلیپ کده

هفته جهانی محیط زیست نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
پیام رئیس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (اریک سولهایم), که به مناسبت هفته جهانی محیط زیست, منتشر شد.