دانلود فیلم هلمت هوشمند NSTsl-V شرکت سازنده(کمپانی KRET) روسیه

هلمت هوشمند NSTsl-V شرکت سازنده(کمپانی KRET) روسیه نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
برابر اعلام منابع روسی، با اتمام کار تستهای هلمت هوشمند NSTsl-V به وسیله شرکت سازنده(کمپانی KRET)، تحویل آن به ارتش این کشور ابتدا شده است

 دانلود فیلم با لینک مستقیم