همایون شجریان، تمرین آواز خصوصی|کلیپ کده

همایون شجریان، تمرین آواز خصوصی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
تمرین ضرب و آواز