فیلم هواپیمایی قطر (Qatar Airways)، بهترین خط هوایی ۲۰۱۷

هواپیمایی قطر (Qatar Airways)، بهترین خط هوایی ۲۰۱۷ نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
این انتخاب در نمایشگاه هوایی پاریس ۲۰۱۷ صورت گرفت.

 دانلود فیلم با لینک مستقیم