هُشیار کسی باید کز عشق بپرهیزد – محمدرضا شجریان – ماهور|کلیپ کده

هُشیار کسی باید کز عشق بپرهیزد – محمدرضا شجریان – ماهور نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
دستگاه:ماهور(گشایش – داد با اشاره ای به حصار ماهور – خاوران – فرود به گشایش و ماهور- نهیب – فرود به بیات لُر)|غزل از استاد سخن؛سعدی شیرازی|نوازنده کمانچه: سعید فرجپوری|آواز: استاد محمدرضا شجریان|…………..هُشیار کسی باید کز عشق بپرهیزد/وین طبع که من دارم با عقل نیامیزد/آن کس که دلی دارد آراسته معنی/گر هر دو دنیا باشد در پای یکی ریزد…