واکنش روحانی به حوادث روز چهارشنبه

واکنش روحانی به حوادث روز چهارشنبه نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
عکس العمل حسن روحانی به حوادث روز چهارشنبه تهران.
.mp4