وحشیگری تازه داعش در فیلیپین سوریه|کلیپ کده

وحشیگری تازه داعش در فیلیپین سوریه نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
گروه تروریستی داعش در جدیدترین جنایت خود اقدام به تخریب مجسمه ها و آتش زدن کتب دینی در کلیسای شهر ماراوی فیلیپین کرده است