وقتی ارکستر سمفونیک تهران باشه و رهبرش هم استاد مجید انتظامی و صدای دل انگیز سنج و دمام، نتیجه اینه|کلیپ کده

وقتی ارکستر سمفونیک تهران باشه و رهبرش هم استاد مجید انتظامی و صدای دل انگیز سنج و دمام، نتیجه اینه نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا