کلیپ وقتی اشکان انگشتر خلیل رو به زور از ستاره می گیره

وقتی اشکان انگشتر خلیل رو به زور از ستاره می گیره نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
رخساره:سلام برسون.
اشکان : به کی؟
رخساره : به آتنه عزیزم.
اشکان.ممنون سلامت باشید.
ستاره : و به بابا خلیلت عزیزم.
اشکان: پیغام رسون نیستم

 دانلود فیلم با لینک مستقیم