ویدئویی از استفاده پنبه در حلیم بجای گوشت!|کلیپ کده

ویدئویی از استفاده پنبه در حلیم بجای گوشت! نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
معاون غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی ایران هشدار داده است که از مکان های ناامن آش و حلیم نخرید