ویدئوی اخیرا منتشر شده ناسا ، از {عظمت جهان}|کلیپ کده

ویدئوی اخیرا منتشر شده ناسا ، از {عظمت جهان} نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
ویدئوی اخیرا منتشر شده ناسا ، از {عظمت جهان} ، که در موردش نوشته بود :
{اگر در مشاهده این ویدئو دچار بحران وجودی نشدید ، از عناصر قوی تری ساخته شده اید .}