کلیپ پاسخ به برخی پرسشهای رایج درباره برنامه قرعه کشی گرین کارت – ۳۰

کلیپ پاسخ به برخی پرسشهای رایج درباره برنامه قرعه کشی گرین کارت نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
آیا خودم باید فرمم را پر کنم یا فرد دیگری هم می تواند این کار را برایم انجام دهد؟ آیا می توانم تصویر سال گذشته را در فرم امسال استفاده کنم؟ ثبت نام شروع شده اما نمی توانم فرم را باز کنم، اشکال چیست؟ آیا پناهنده ها هم می توانند در قرعه کشی شرکت کنند؟

 دانلود فیلم با لینک مستقیم