فیلم پاسخ محکم ظریف در رابطه با توان و قدرت ساخت موشکی ایران

پاسخ محکم ظریف در رابطه با توان و قدرت ساخت موشکی ایران نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
دفاع ظریف و رشادت تهرانی مقدم ها بود که امروز به توان موشکی خود افتخار میکنیم ، پاسخ محکم محمد جواد ظریف در رابطه با توان ساخت موشکی ایران

 دانلود فیلم با لینک مستقیم