پرتاب اولین ماهواره ایران|کلیپ کده

پرتاب اولین ماهواره ایران نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا