پرداخت وام پنج میلیون تومانی به یارانه بگیران|کلیپ کده

پرداخت وام پنج میلیون تومانی به یارانه بگیران نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
شبکه پنج- ۱۳ خرداد ۱۳۹۶- ۱۸:۳۰ | با معرفی حساب یارانۀ نقدی به عنوان ضامن، پنج میلیون تومان وام بگیرید. آن طور که مدیر ادارۀ مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی گفته، این بانک در تصمیمی تازه بنا است به سرپرستان خانواری که یارانۀ نقدی می گیرند، پنج میلیون تومان وام بانکی دهد و حساب یارانۀ نقدی آن ها را به عنوان ضامن بپذیرد.