پلاسکوی ۲۷ طبقه ی لندن هم در آتش سوزی نابود شد.|کلیپ کده

پلاسکوی ۲۷ طبقه ی لندن هم در آتش سوزی نابود شد. نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
بامداد روز چهارشنبه ۲۴ خرداد ساعت ۱ بامداد ، در برج مسکونی لنکستر لندن که تمام افراد آن مسلمان هستند آتش سوزی مهیبی رخ داده است که از همه طبقات و پنجره های این برج۲۷ طبقه آتش درحال زبانه کشیدن است، این آتش سوزی به طور کامل یک برج را در بر گرفته است