چالش هزینه دارد ،بله، اما سازش هم هزینه داره …..ما این را در تعاملات گذشته دید|کلیپ کده

چالش هزینه دارد ،بله، اما سازش هم هزینه داره …..ما این را در تعاملات گذشته دید نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا