چرا دمای بدن انسان ها ۳۷ درجه است؟|کلیپ کده

چرا دمای بدن انسان ها ۳۷ درجه است؟ نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
چرا دمای بدن شما ۳۷ درجه سانتی گراد است؟چرا ۴۰ یا مثلا ۳۴ درجه نیست؟ شاید با این فرق های جزئی زندگی ما انسان ها تغییری اساسی می کرد! در این اپیزود از بادام پاسخ را خواهید یافت.
با بادام بیشتر می دانیم.