چرا رهبر انقلاب با سند ۲۰۳۰ مخالف هستند؟!|کلیپ کده

چرا رهبر انقلاب با سند ۲۰۳۰ مخالف هستند؟! نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
هدف سند ۲۰۳۰ حذف ادیان الهی و جایگزین کردن #دین_طبیعی