چرا نباید از هر جایی حلیم و آش خرید؟ (تکان دهنده)|کلیپ کده

چرا نباید از هر جایی حلیم و آش خرید؟ (تکان دهنده) نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
گشت تعزیرات به صورت سرزده به برخی مغازه هایی که در محیطی غیر بهداشتی به پخت و پز می پرداختند، مراجعه کرد.