فیلم چند نکته گرامری برای ویرایش (۱)

چند نکته گرامری برای ویرایش (۱) نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
چند نکته گرامری برای ویرایش
hamidtavangar@gmail.com
#فعل، #اسم-قابل-شمارش، #حشو، #کارشناسی_ارشد، #دکترا، #چاپ_مقاله، #ترجمه_تخصصی، #ویرایش_نیتیو، #سرقت_علمی، #ترجمه_فارسی_انگلیسی، #كانون_ویرایش_ایرانیان ۰۲۱۶۶۵۹۶۲۰۵

 دانلود فیلم با لینک مستقیم