چه وضعیه؟ پول ملت بیچاره رو خرج سوریه و … میکنید؟!!؟|کلیپ کده

چه وضعیه؟ پول ملت بیچاره رو خرج سوریه و … میکنید؟!!؟ نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
مرد این چه وضعیه؟ چرا پول ملت بیچاره رو خرج سوریه و لبنان و فلسطین می کنید؟ بذارید با جهان تعامل کنیم و گاز رایگان بدیم و سایه ی جنگ رو از کشور دور کنیم!!!