چه کسانی بر سیزده کرسی پنجمین شورای شهر شیراز می نشینند|کلیپ کده

چه کسانی بر سیزده کرسی پنجمین شورای شهر شیراز می نشینند نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
اسامی و میزان آرای رسمی منتخبین را از زبان فرماندار شیراز بشنوید

لینک عضویت درشبکه نیم نگاه