چپ کردن کامیون روی خودروی شاسی بلند|کلیپ کده

چپ کردن کامیون روی خودروی شاسی بلند نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
یک کامیون در چین پس از تصادف با خودروی شاسی بلند روی آن واژگون شد.